Innrapportering av stevner og resultater
Alle medlemmer som deltar på åpne stevner / mesterskap SKAL levere innrapporteringsskjema med stevne, dato og resultater slik at vi får registrert dette i skytterlagets administrasjonsprogram. Skjema for dette vil du finne på informasjonstavlene og her på hjemmesida (se menyen til høyre).
Skjemaene leveres kasserer, sekretær, leder eller legges i merket hylle på Sundlia skytebane. Skytterne har selv ansvar for at skjemaene blir levert innen fristen! Frist for innlevering av skjemaene er:
 
- Innendørssesongen: 1. april
- Feltsesongen: 1. mai
- Banesesongen: 1. oktober

Anlegg og skytetider
Sundlia skytebane er Trysil skytterlag sitt skytebaneanlegg. Vi har en nybygd 15m skytehall med elektroniske skiver, som gir gode treningsmuligheter for aktive skyttere. Treningstider i vintersesongen offentliggjøres på hjemmesida og på informasjonstavlene på skytebana.

Utendørs har vi elektronisk 100m, 200m og elgbane. Her er det åpent for skyting følgende tider:
- I perioden fra 1.oktober til 1.april er banen åpen på lørdager kl. 10-15.
- I perioden fra 1.april til 1. oktober er den åpen tirsdag-fredag kl.17.-21., samt lørdager fra kl.10-15.

Informasjon om når organiserte treningskvelder starter opp, vil bli publisert på hjemmesida og på lagets informasjonstavler.

Skjema for rapportering av stevner

Adresseliste for Østerdal skyttersamlag

Kjøp og Salg

Meldemskontigent og Treningsavgifter