Kontaktpersoner i Trysil Skytterlag
Leder i skytterlaget:
Knut Løvåsen
Granlysvingen 1
2420 TRYSIL
Tlf: 95150071
 
Kasserer:
Marit Bernts Grønland
Moensvingen 14
2420 TRYSIL
Mob.nr:  95124088
 
Trysil skytterlags kontoer: 
Brukskonto: 1822.76.53643
Sparekonto: 1822.76.53651

Kontaktperson for hjemmesiden:
Knut Løvåsen
Granlysvingen 1
2420 TRYSIL
Tlf: 95150071

e-post til skytterlaget:
trysil@skytterlag.no

Trysilfjelds skytterlags historie
Trysilfjeld Skytte og Skiløberforening ble stiftet 20.mai 1861.
 

 


STRATEGIPLAN

Styret og andre verv 2017

Vedtekter

Trysilfjeld skytterlags historie