Åpning av banen
Knut Løvåsen innledet seremonien med å fortelle historien om byggingen av skytebanen. Han redegjorde også for det økonomiske i utbyggingen og at anlegget i dag er gjeldfritt. Anlegget ble til og med bygd så billig at vi ikke fikk ut de siste tippemidlene på ca kr. 300 000,- som egentlig var ment.
Tilstede var noen spesielt innbudte gjester som Viktor Storsveen fra Skytterkontoret, Ola Petter Holm fra Østerdal skyttersamlag, Hans Haget eks-skyterbanekoordinator i skyttersamlaget som har jobbet veldig mye med denne saken, Arne Tøraasen som har vært hovedbyggeentreprenøren av anlegget, Ola G. Sørhuus fra Trysilfjelllet Utmarkslag som har bidratt med en god slump penger som erstattning for den gamle banen, og et knippe skyttere og medlemmer.
Etter innledningen av Knut Løvåsen, overrakte Ola Petter Holm samlagets bordflagg fra Østerdal skyttersamlag. Han poengterte viktigheten av at skyttersamlag rustet opp sine skytebaner og at det var fint at skytterlag tenkte sammen om skytebaner for å klare de økonomiske utfordringene det er å holde skytebanene i god stand.
Arne Tøraasen overrakte en kniv som takk for oppdraget, og syntes det hadde vært meget interresant å få lov å bygge et slikt anlegg.
Etterpå var det omvisning på anlegget, og til slutt fikk gjestene sett anlegget i drift med anvisning inne i skytterhuset på storskjerm sammen med litt servering.

Skytebanen vår
Anlegget ble ferdig våren 2003, etter en omfattende ombygging. Banen består av 100m, 200m og løpende elg. Alt er elektronisk, og det kan skytes på alle banen samtidig. Skyteretningen er vestlig.
Sundlia skytebane ligger ca.10 km sør for Trysil sentrum, retning Elverum. For de som er mer kjent, er dette den gamle Nybergsund skyterbane.